Obserwatorzy

sobota, 14 stycznia 2017

Saudi project

Dziś mijają równe trzy tygodnie odkąd na jakiś czas zamieszkałam w Jeddah w Arabii Saudyjskiej. Opowiadałam już trochę o tutejszej kulturze i obyczajach, ale nie napisałam, co ja tu właściwie robię?! 
Tak jak kiedyś wspominałam, linia lotnicza dla której pracuję, jest linią czarterową, co oznacza, że we współpracy z biurami podróży "zawozimy" naszych pasażerów na wakacje ;) W sezonie zimowym organizowanych jest znacznie mniej wycieczek, dlatego też trzeba znaleźć jakieś alternatywne loty, stąd właśnie projekt w Arabii.
Stacjonują tutaj trzy nasze samoloty, "wypożyczone" dla linii lotniczych Nesma Airlines i we współpracy z nimi latamy z lokalnymi pasażerami. Na początku bardzo obawialiśmy się różnic kulturowych i bariery językowej, ale po pewnym czasie zrozumieliśmy pewne nawyki i przyzwyczajenia tutejszych mieszkańców.
A teraz zapraszam na zdjęcia, które zobrazują Wam klimat tego miejsca :)

Today passed three weeks since I moved to Jeddah in Saudi Arabia. Ive already told you a little about the local culture and customs, but I havent written yet, what exactly am I doing here ?!
As once mentioned, the airline I work for is a charter airline, which means that in cooperation with travel agencies we carry our passengers on their vacation ;) In the winter season much less trips are organized , so the company had to find some alternative flights. hence the project in Saudi.
There are three of our planes here, "borrowed" for Nesma Airlines and in collaboration with that airline wy fly with local passengers. At the beginning we were worried about cultural differences and the language barrier, but after a while we understood and accepted some habits of local residents, which made our job much easier.
And nowtake a look at pictures that will clearly show you the atmosphere of this place :)piątek, 6 stycznia 2017

Jeddah Old Town

Arabia Saudyjska jest krajem o najbardziej konserwatywnym i restrykcyjnym podejściu do wiary i religii. 
W pierwszej chwili można pomyśleć, że to strach i głupota wybrać się tu w podróż, że wiąże się to z ogromnym ryzykiem i wyrzeczeniami, bo policja religijna, kara śmierci, chłosty i w ogóle - masakra! Wiele jest w tym prawdy, ale nie martwmy się na zapas. Wystarczyło dostosować się do kilku zasad tu panujących i nikomu (odpukać!) krzywda się nie stała ;) 
Z wakacyjnych podróży znacie pewnie inne kraje arabskie, takie jak Egipt, Tunezja czy Turcja. W hotelach z (obowiązkowym!) all inclusive dostępnych jest wiele atrakcji dla turystów. Są animacje i dyskoteki, wieczorami można pobawić się w klubach w centrum miasta, w dzień opalać na plaży czy na basenie.
Tutaj jest inaczej. Nie ma imprez ani alkoholu, nie ma rewii mody na ulicach, nieznane są tu uliczne rozrywki, kina i teatry. Pięć razy dziennie muezin z minaretu nawołuje do modlitwy. W tym czasie zamykane są wszystkie sklepy, centra handlowe i restauracje, a stragany na bazarze przykrywane płachtami. Na czas modlitwy ustaje wszelki handel. Kobiety chodzą w długich po kostki abajach, a głowy przykrywają chustami... 
Wydawałoby się, że do takich warunków Europejczykom, a przede wszystkim, nam kobietom, trudno będzie się dostosować. A jednak! Jesteśmy tu już jakiś czas, spotykamy się w grupach, spacerujemy, zwiedzamy i wbrew naszym wcześniejszym obawom jesteśmy za każdym razem bardzo ciepło odbierani przez lokalnych mieszkańców. Chętnie wskazują nam drogę, pokazują miejsca warte odwiedzenia i pozują do zdjęć! Turystyka nie jest tutaj na porządku dziennym, więc to my częściej jesteśmy atrakcją dla Saudyjczyków. 
Stare Miasto w Jeddah jest naprawdę fascynujące! Przechadzając się po części historycznej - Al-Balad, mijamy zrujnowane, ale niezwykle klimatyczne domy i kamienice, przechodzimy przez olbrzymi targ z najbardziej egzotycznymi owocami świata, warzywami, aromatycznymi przyprawami, butami, ubraniami, kolorowymi i bogato zdobionymi abajami i wszystkim czego dusza zapragnie. Bazar ciągnie się prawie do tej nowszej, industrialnej części, która zachwyca  niebanalnym stylem budownictwa. 

Saudi Arabia is the country with the most conservative and restrictive attitude to faith and religion.
At first you may find it really fearless and stupid to go here on a journey which involves risk and sacrifices, because of the religious police, the death penalty, flogging, etc... There is a lot of truth in this convinction, but do not worry until you try. It was enough to adapt to several principles prevailing here, and anyone was hurt yet ;)
From your holiday experiences, you all probably know other arabic countries such as Egypt, Tunisia and Turkey. In hotels with a (mandatory!) all inclusive there are many attractions for tourists, animations and discos. In the evenings you can have fun in the clubs in the city center, during day sunbathing on the beach or at the pool.
Here it is different. There are no clubs or alcohol, street entertainment, cinemas and theaters are unknown here. Five times a day the muezzin from the minaret calls to prayer. At that time, all the shops, shopping centers and restaurants are closed, and market stands in the bazaar covered with sheets. At the time of prayer all trade is stopped. Women are wearing long abayas and covering their heads with shawls...
It might seem difficult to adept for Europeans, especially for women. But we are here for a while, we meet in groups, walk, visit and contrary to our earlier concerns, we are every time very warmly perceived by local residents. They are happy to show us the way, places to visit and even pose for pictures! Tourism here is not very common, so we often seem like attraction for Saudis.
Old City of Jeddah is really fascinating! Strolling through the historical part - Al-Balad, we pass by ruined, but extremely climatic houses and townhouses, go through enormous market with the most exotic fruits in the world, vegetables, aromatic spices, shoes, clothes, colorful and richly decorated abayas and everything your heart desires. Bazaar stretches almost to the modern, industrial parts of the city, with really original style of construction.


fot. Olga Górka 

sobota, 31 grudnia 2016

Szczęśliwego Nowego Roku!

Kochani, jeśli to czytacie, pewnie jestem kilka kilometrów nad Jeddah i niedługo lądujemy ;) W chmurach, bliżej nieba, pożegnaliśmy 2016 rok. 
Jaki był dla mnie?
Z pewnością wyjątkowy, pełen wyzwań, podróży, nowych doświadczeń, znajomości i celów, z których na szczęście większość udało się spełnić i których jeszcze więcej mam na rok następny ;)
Mam nadzieję, że i dla was odchodzący 2016 był udany i że bawicie się świetnie! Na nadchodzący rok życzę Wam odwagi do marzeń, bo tylko dzięki niej możemy je spełniać, zrealizowania planów, osiągnięcia celów, szczęścia i duuuużo miłości!


Beloved, if you read this post, I'm probably a few kilometers over Jeddah and soon we'll be landing;) Up in the air, closer to heaven, we said goodbye to 2016.
How was it for me?
Certainly unique, full of challenges, travels, new experiences and friendships and a lot of objectives which I mostly, fortunately achieved, and which I still have more for the next year;)
I hope that for you 2016 was successful as well and that you guys are having a great time this night! For the coming year, I wish you the courage to dream, because only through it we can make them come true, achievement of goals, happiness and a lot of real love!


środa, 28 grudnia 2016

New Year's Eve dresses

Sylwester już za 3 dni!!! Czas więc pomyśleć o kreacjach na tę wyjątkową noc. Macie już wybrane stylizacje? Jeśli nie, przychodzę z pomocą ;)
Wycięcia, prześwity i siateczki wciąż nie wychodzą z mody i to właśnie one będą elementami ozdobnymi sukienek, które wybrałabym na pożegnanie 2016 roku. 


Only 3 days left to New Year's Eve party!!!  So it's the highest time to think about the outfits for this special night. Have you already selected your ideal set? If not, that's why I come with help;)

Cuts, and transparent materials are still on top, so I would choose dresses decorated like this for the New Year's Eve prom.


1. Krótka, obcisła i elastyczna z wycięciem na udzie. 
    The first one, short with original cut on thigh.

2. Długa, z podobnego, elastycznego materiału z seksownym rozporkiem.
    The second one, made of similar, elastic material, with a sexy cut along the leg.